Regulamin zakupów - bhshop.pl
14381
page-template-default,page,page-id-14381,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

1. Płatności
Informacje o płatnościach użytkownika przetwarzamy w celu realizacji płatności, np. przy zamawianiu produktów lub usług przez bhshop.pl lub korzystaniu z nich. Odpowiednio do formy płatności przekazujemy podmiotom zewnętrznym dane dotyczące (np. przy płatności kartą kredytową do operatora karty).
Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. Wysyłka
Dane niezbędne do doręczeń i płatności przekazywane są do firmy kurierskiej w celu wykonania dostawy, przyjęcia płatności.

Wysyłka zakupionego towaru następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.
Czas realizacji dostawy jest zależny od rodzaju wyboru przesyłki.
3. Reklamacje
Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragonu lub potwierdzenia wykonania transakcji płatniczej). W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji zobowiązujemy się do obniżenia ceny, przesłania produktu wolnego od wad albo zwrotu pieniędzy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
4. Odstąpienie od umowy
Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klient zachowuje termin odstąpienia od umowy, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia:

Miejscowość, data
Imię, nazwisko
Adres konsumenta

XQ Jacek Słowik, z siedzibą 41-710 Ruda Śląska, ul. Ignacego Paderewskiego 7A/32

Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem